Synaxarium

7 Episodes
Subscribe

By: Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

Synaxarium från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

Gudsmoderns avsomnande
Today at 12:25 AM


Maximilian Kolbe
Yesterday at 12:25 AM


Maximos Bekännaren
Last Saturday at 12:25 AM


John Henry Newman
Last Friday at 12:25 AM


Clara av Assisi
Last Thursday at 12:25 AM


Laurentius
Last Wednesday at 12:25 AM


Edith Stein
Last Tuesday at 12:25 AM