Synaxarium

6 Episodes
Subscribe

By: Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

Synaxarium från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

Padre Pio
Today at 12:15 AM


Focas Trädgårdsmästaren
Last Thursday at 10:08 PM


Aposteln Matteus
Last Wednesday at 11:44 PM


John Coleridge Patteson
Last Tuesday at 10:35 PM


Paul Evdokimov
Last Tuesday at 1:17 AM


Hildegard av Bingen
Last Sunday at 11:10 PM