Synaxarium

7 Episodes
Subscribe

By: Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

Synaxarium från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

Bonaventura
Today at 4:50 AM


Paul Petter Waldenström
Yesterday at 4:50 AM


Bo Giertz
Last Saturday at 4:50 AM


Nathan Söderblom
Last Friday at 4:50 AM


Benedikt av Nursia
Last Thursday at 4:50 AM


Nicolaus Cusanus
Last Wednesday at 4:50 AM


Hans Urs von Balthasar
Last Tuesday at 4:50 AM