Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

10 Episodes
Subscribe

By: Een Cursus in Wonderen

Er is een nieuwe Een Cursus in Wonderen Org App met deze en andere klassen. Ga naar https://eciw.appWelkom bij de dagelijkse les van een cursus in wonderen. Aan het begin van iedere dag nemen we de les van die dag door. De les en onderwerpen die worden besproken nodigen uit tot een ervaring voorbij waarneming en kunnen als hulp en ondersteuning worden gebruikt in je eigen pad ter verlichting.Je kunt iedere podcast hier beluisteren of via youtube, iTunes, Spotify, ECIW Dagelijkse Les android app of eencursusinwonderen.org. We doen ons uiterste best om dagelijks voor 9 uur een...

Dagelijkse Les 198 Alleen mijn veroordeling verwondt me
Today at 5:21 AM

LES 198
Alleen mijn veroordeling verwondt me.

Verwonding is onmogelijk. En toch brengt illusie illusie voort. Als je kunt veroordelen, kun je worden verwond. Want je hebt geloofd dat je verwonden kunt, en het recht dat je voor jezelf hebt vastgesteld kan nu tegen jou worden gebruikt, tot je het als waardeloos, ongewenst en onwerkelijk terzijde legt. Dan houdt illusie op gevolgen te hebben en zullen die welke ze scheen te hebben, ongedaan worden gemaakt. Dan ben je vrij, want vrijheid is jouw geschenk, en nu kun jij het geschenk ontvangen dat je gegeven hebt.

Veroordeel...


Dagelijkse Les 197 Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten
Yesterday at 4:51 AM

LES 197
Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten.

Hier is de tweede stap die we zetten om je denkgeest te verlossen van het geloof in een kracht van buitenaf die zich met de jouwe wil meten. Je doet pogingen tot vriendelijkheid en vergeving. Toch verander je die weer in een aanval, als jij geen uiterlijke erkentelijkheid en overvloedige dankbetuigingen krijgt. Je geschenken moeten met ere worden ontvangen, anders worden ze teruggenomen. En dus denk je dat Gods gaven op z’n best leningen zijn, op z’n slechtst misleidingen die je van je verdedigingen zullen beroven om t...


Dagelijkse Les 196 Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen
Last Sunday at 6:02 AM


Dagelijkse Les 195 Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga
Last Saturday at 5:19 AM


Dagelijkse Les 194 Ik leg de toekomst in Gods Handen
Last Friday at 5:44 AM

LES 194
Ik leg de toekomst in Gods Handen.

Het idee van vandaag zet opnieuw een stap naar een snelle verlossing, en het is zonder meer een reuzenstap! Zo groot is de afstand die hij overbrugt dat hij je vlak voor de Hemel neerzet, met het doel in zicht en de belemmeringen achter je. Je voeten hebben de velden bereikt die jou verwelkomen bij de Hemelpoort, de stille plaats van vrede waar jij met zekerheid de laatste stap van God afwacht. Hoe ver zijn we nu vooruitgegaan, weg van de aarde vandaan! Hoe dicht naderen we ons doel...


Dagelijkse Les 193 Alles is een les die God me graag ziet leren
Last Thursday at 5:31 AM

LES 193
Alles is een les die God me graag ziet leren.

God heeft geen weet van leren. Toch breidt Zijn Wil zich uit tot wat Hij niet begrijpt, omdat Hij wil dat het geluk dat Zijn Zoon van Hem heeft geërfd, onverstoord blijft, dat het eeuwig is en altijd aan reikwijdte wint, eeuwig uitdijt in de vreugde van de volle schepping, en eeuwig open en volkomen grenzeloos is in Hem. Dat is Zijn Wil. En dus verschaft Zijn Wil het middel om te waarborgen dat die wordt volbracht.

God ziet geen tegenstrijdigheden. Maar Zijn Z...


Dagelijkse Les 192 Ik heb een functie die God me graag vervullen ziet
Last Wednesday at 4:34 AM

LES 192
Ik heb een functie die God me graag vervullen ziet.

Het is je Vaders heilige Wil dat jij Hemzelf compleet maakt, en dat jouw Zelf Zijn heilige Zoon is, voor eeuwig zuiver zoals Hij, uit liefde geschapen en in liefde bewaard, liefde uitbreidend, scheppend in haar naam, voor eeuwig één met God en met jouw Zelf. Maar wat kan zo’n functie betekenen in een wereld vol afgunst, haat en aanval?

Daarom heb je een functie in de wereld in haar eigen termen. Want wie kan een taal begrijpen die zijn eenvoudig begrip verre te b...


Dagelijkse Les 191 Ik ben de heilige Zoon van God Zelf
07/09/2024

LES 191
Ik ben de heilige Zoon van God Zelf.

Dit is jouw bevrijdingsverklaring van onderworpenheid aan de wereld. En hiermee wordt ook heel de wereld bevrijd. Je ziet niet wat je gedaan hebt door de wereld de rol te geven van cipier van de Zoon van God. Wat zou ze anders kunnen zijn dan kwaadaardig en bang, voor schaduwen bevreesd, bestraffend en barbaars, alle redelijkheid ontberend, blind, en waanzinnig van haat?

Wat deed je dat dit jouw wereld zou moeten zijn? Wat deed je dat dit is wat jij ziet? Ontken je eigen Identiteit en...


Dagelijkse Les 190 Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn
07/08/2024

LES 190
Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn.

Pijn is een verkeerd perspectief. Wanneer ze in enige vorm ervaren wordt is dat een bewijs van zelfbedrog. Ze is in het geheel geen feit. Ze neemt geen vorm aan die niet zal verdwijnen als die juist wordt bezien. Want pijn verkondigt dat God wreed is. Hoe zou ze in enige vorm werkelijk kunnen zijn? Ze getuigt van de haat van God de Vader jegens Zijn Zoon, van de zondigheid die Hij in hem ziet en Zijn waanzinnig verlangen naar wraak en dood.

Kunnen...


Dagelijkse Les 189 Ik voel de Liefde van God nu in mij
07/07/2024

LES 189
Ik voel de Liefde van God nu in mij.

Er is een licht in jou dat de wereld niet kan zien. En met haar ogen zul jij dit licht niet waarnemen, want je wordt door de wereld verblind. Toch heb je ogen om het te zien. Het is er om door jou te worden aanschouwd. Het werd niet in jou geplaatst om voor jouw blik verborgen te blijven. Dit licht is een weerspiegeling van de gedachte die we nu oefenen. De Liefde van God in je voelen is de wereld met nieuwe ogen zien, stralend van...