Ông Già Đầu Tư's Podcast

40 Episodes
Subscribe

By: Ông Già Đầu Tư

Chia sẻ tâm tư đầu tư những thú vị về đầu tư và tâm sự đầu tư cùng Ông già đầu tư Những trải nghiệm đầu tư từ thực tế hay các câu chuyện thực và hư cấu giúp chúng ta có cái nhìn thực chiến và học hỏi / alo/zalo 0987732228

Tập 68 - Bàn về mua đỉnh bán đáy - bán đáy mua đỉnh - và khi bạn tham lam thì tôi sợ hãi là như thế nào
Last Saturday at 7:00 AM

Tập 68 - Bàn về mua đỉnh bán đáy - bán đáy mua đỉnh - và khi bạn tham lam thì tôi sợ hãi là như thế nào?
Các giá trị tư duy của kiếm tiền từ Forex ngộ trading và hiểu sâu trading
www.golds.vn
www.buysell.edu.vn
www.aetos.vn
Các câu chuyện của CỘNG www.cong.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 66 - Ngộ trading - Hạ cái tôi - Phá tôi - Thuật phá tôi - Phá cái tôi - Trong thuật lắng nghe thị trường
Last Friday at 12:00 AM

Tập 66 - Ngộ trading - Hạ cái tôi - Phá tôi - Thuật phá tôi - Phá cái tôi - Trong thuật lắng nghe thị trường
Chúng tôi mới ra live 
www.aetos.vn
và các chương trình hướng dẫn đầu tư
www.huongdandautu.vn
và tradecoin www.tradecoin.vn trade forex nào www.forex.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 65 - Kinh thánh là cuốn sách đỉnh cao - Ngộ - Trading góc nhìn Ngài ban
Last Wednesday at 11:00 AM

Tập 65 - Kinh thánh là cuốn sách đỉnh cao - Ngộ - Trading góc nhìn Ngài ban

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 64 - Tâm linh - Ngài ban và câu chuyện Trading theo kinh thánh - Sách châm ngôn
Last Wednesday at 10:00 AM

Tập 64 - Tâm linh - Ngài ban và câu chuyện Trading theo kinh thánh - Sách châm ngôn

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 63 - Khung thời gian nào ? Giao dịch vào khung nào đúng hay sai ? Mà hãy theo dõi theo phiên hay buổi hay điểm bùng nổ của giá
05/27/2023

Tập 63 - Khung thời gian nào ? Giao dịch vào khung nào đúng hay sai ? Mà hãy theo dõi theo phiên hay buổi hay điểm bùng nổ của giá
Mr Thị trường sẽ làm bóng
www.forex.vn
www.golds.vn
 

Nên chọn khung thời gian giao dịch nào?

CÂU HỎI NÀY CÁC THẦY DẬY NHƯ NÀO ? H1 H4 D1 HAY NGẮN 

CÓ NGƯỜI BẢO CỜ BẠC NÊN GIAO DỊCH 5 PHÚT 1 PHÚT 

C...


Vướng mắc lượng tử - Sự kỳ bí - Tỏ ra nguy hiểm một chút nào cùng Ông già đầu tư
05/27/2023

Vướng mắc lượng tử - Sự kỳ bí - Tỏ ra nguy hiểm một chút nào cùng Ông già đầu tư
www.vuongmacluongtu.com

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư
05/27/2023

Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư
www.golds.vn
www.huongdandautu.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 60 - Bitcoin và góc nhìn COIN và FX - Coin rác - MXC - DOT - AVAX - SOL nhưng META mới là đỉnh cao
05/27/2023

Tập 60 - Bitcoin và góc nhìn COIN và FX - Coin rác - MXC - DOT - AVAX - SOL nhưng META mới là đỉnh cao

Quẳng link 
www.mxc.com.vn ông chùm bơm thổi coin rác 
sắp tới nghiên cứu trend METAVERSE của META Facebook nhé 
Bàn về trading coin www.bitcoin.edu.vn
Các dự án đào tạo coin của ông già từ lâu rồi www.bitcoinvietnam.org 
Chúng ta sẽ phải hiểu coin rác 
www.dautucoin.vn...


Tập 59 - Trading tâm linh là gì ? Ngài ban là chủ đề ông già hay nói là gì ? ngài là ai ? NGÀI BAN - NGÀI BAN NHƯ THẾ NÀO? TRONG FOREX TRONG TRADING
05/25/2023

Tập 59 - Trading tâm linh là gì ? Ngài ban là chủ đề ông già hay nói là gì ? ngài là ai ? NGÀI BAN - NGÀI BAN NHƯ THẾ NÀO? TRONG FOREX TRONG TRADING 
ngài là ai 
ngài như thế nào ? Trading tâm linh?
https://nguyenquanghoc.vn/doanhsodaivuong/
https://nguyenquanghoc.vn/tro-chuyen-voi-tarot-va-chua-lanh-dau-tu/
https://nguyenquanghoc.vn/tarot-chua-lanh-tam-an-trong-trading-forex/
https://www.tarottrading.com/
https://nguyenquanghoc.vn/trinh-lang-tarot-va-trading-nao-tap-5-cach-tu-duy-va-hoi-bai-nao-tro-chuyen-voi-tarot-nao/
https://nguyenquanghoc.vn/tarottrading-3/

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 58 - Trading Chốt chốt và góc nhìn tích cực trong trading - Chốt chốt chốt mà ai ai cũng muốn nghe
05/25/2023

Tập 58 - Trading Chốt chốt và góc nhìn tích cực trong trading - Chốt chốt chốt mà ai ai cũng muốn nghe

Trading chốt chốt 
www.tarottrading.com
www.buysell.edu.vn
www.huongdandautu.vn

Trading chốt chốt lan tỏa tích cực 

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn
05/25/2023

Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn 

www.kienthucdautu.vn
www.forex.vn
www.vondautu.com
www.hocforex.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Quảng cáo số ĐT ZALO 0987732228 Team ông già đầu tư


Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt
05/25/2023

Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt 
www.no.edu.vn
www.vay.edu.vn
www.huongdandautu.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 55 - Góc nhìn Hedging system một giải pháp không thua lỗ
05/24/2023

Tập 55 - Góc nhìn Hedging system một giải pháp không thua lỗ 
www.forex.vn
www.hedging.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 54 - Góc nhìn ROBOT FOREX ROBOT TRADING
05/24/2023

Tập 54 - Góc nhìn ROBOT FOREX ROBOT TRADING
www.robotforex.vn
www.lot.com.vn
www.forex.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 53 - Góc nhìn của các lệnh và tư duy trading cùng ông già đầu tư - Hãy có phương pháp đúng - tư duy đúng - đừng bảo thủ - hãy khéo léo
05/24/2023

Tập 53 - Góc nhìn của các lệnh và tư duy trading cùng ông già đầu tư - Hãy có phương pháp đúng - tư duy đúng - đừng bảo thủ - hãy khéo léo 

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 51 - Tin tức là bịa - Trading theo tin là toang - Tin tức để làm gì - Ngộ tin tức
05/24/2023

Tập 51 - Tin tức là bịa - Trading theo tin là toang - Tin tức để làm gì - Ngộ tin tức
Có nhiều người thấy ông già ko trading theo tin chả thấy xem tin bao giờ 
Tin tức là bịa không có tin 
Cảnh như nào theo đó
Tôi mới ra mấy dự an miền mới 
www.buysell.edu.vn
www.tarottrading.com

Tại sao các môi trường trading lại ngộ ? Đó là học từ các mẹo trading mà ra 

Team Ô


Tập 50 - Ngộ trading trong dòng chảy - Trading theo dòng chảy
05/14/2023

Tập 50 - Ngộ trading trong dòng chảy - Trading theo dòng chảy 

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 49 - Phần 3 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX
05/14/2023

Tập 49 - Phần 3 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 49 - Phần 1 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX
05/14/2023

Tập 49 - Phần 1 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 49 - Phần 2 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX
05/14/2023

Tập 49 - Phần 2 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 49 - Phần 4 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX
05/14/2023

Tập 49 - Phần 4 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 49 - Phần 5 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX
05/14/2023

Tập 49 - Phần 5 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 49 - Phần 6 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX
05/14/2023

Tập 49 - Phần 6 - Những ghi nhớ cơ bản nhất trong FOREX

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 48 - Mật ngữ điều 9 và tuân thủ tuyệt đối / hãy theo dõi
05/13/2023

Tập 48 - Mật ngữ điều 9 và tuân thủ 

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 44 - Phần 3 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...
05/13/2023

Tập 44 - Phần 3 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...
Paccata Veditabbo Viññuhi: Mỗi người tự cảm nhận như nó đang là

 

Trong quá trình trở về với thực tại (pháp) thì có thể thực tại đầu tiên là những vọng tưởng,

thực tại thứ hai là những hình tướng, hiện tượng đang xảy ra, thực tại thứ ba chính là cái tâm

(c...


Tập 43 - Phần 2 - Dẹp bỏ các thần tượng không phù hợp - Thiền trong tĩnh - Động trong tĩnh để nhồi lệnh theo ta nhìn thấy giá
05/13/2023

Tập 43 - Phần 2 - Dẹp bỏ các thần tượng không phù hợp - Thiền trong tĩnh - Động trong tĩnh để nhồi lệnh theo ta nhìn thấy giá 

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 43 - Phần 3 - Dẹp bỏ các thần tượng không phù hợp - Thiền trong tĩnh - Động trong tĩnh để nhồi lệnh theo ta nhìn thấy giá
05/13/2023

Trader cũng cần lập kế hoạch giao dịch, tiên liệu những tình huống có thể xảy ra tại

những vùng nhạy cảm (tạm gọi là sinh huyệt) và chuẩn bị các phương án ứng phó. Sự “tiên

liệu” ở đây không có nghĩa là suy nghĩ miên man, vọng tưởng tương lai... mà là từ cái thấy

“nhân quả”, giống như khi thấy nụ hoa thì đoán biết sẽ có bông hoa. Điều quan trọng là kế

hoạch giao dịch...


Tập 44 - Phần 1 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...
05/13/2023

Tập 44 - Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...
Tập 44 - Phần 1 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 44 - Phần 2 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...
05/13/2023

Chốt chốt chốt 
Tập 44 - Phần 2 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 45 - Tính cách bạn để trading CHỐT CHỐT CHỐT BIẾN MẤT TRÊN SA MẠC ĐƯỢC KHÔNG? TÔI NGHĨ LÀ OK
05/13/2023

Tập 45 - Tính cách bạn để trading CHỐT CHỐT CHỐT BIẾN MẤT TRÊN SA MẠC ĐƯỢC KHÔNG? TÔI NGHĨ LÀ OK

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 46 - Thói quen sai trái trong mt4 - hãy tìm điểm được ngài ban - được thị trường làm bóng
05/13/2023

Tập 46 - Thói quen sai trái trong mt4 - hãy tìm điểm được ngài ban - được thị trường làm bóng

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 47 - Phần 1 - Tâm lý giao dịch ngộ chốt chốt chốt - chờ đợi ngài thị trường làm bóng để bạn ghi bàn
05/13/2023

Tập 47 - Phần 1  - Tâm lý giao dịch ngộ chốt chốt chốt - chờ đợi ngài thị trường làm bóng để bạn ghi bàn 

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 47 - Phần 2 - Tâm lý giao dịch ngộ chốt chốt chốt - chờ đợi ngài thị trường làm bóng để bạn ghi bàn
05/13/2023

Tập 47 - Phần 2  - Tâm lý giao dịch ngộ chốt chốt chốt - chờ đợi ngài thị trường làm bóng để bạn ghi bàn 

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 47 - Thiền mà tốc độ - nhanh - tốc độ chốt chốt chôt
05/13/2023

Tập 47 - Thiền mà tốc độ - nhanh - tốc độ chốt chốt chôt 

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 43 - Phần 1 - Dẹp bỏ các thần tượng không phù hợp - Thiền trong tĩnh - Động trong tĩnh để nhồi lệnh theo ta nhìn thấy giá
05/13/2023

Tập 43 - Phần 1 - Dẹp bỏ các thần tượng không phù hợp - Thiền trong tĩnh - Động trong tĩnh để nhồi lệnh theo ta nhìn thấy giá 

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 42 - Phần 3 - FOREX chữa lành - Buông bỏ nỗ lực - Bỏ tham sân si - Rèn luyện mà dowload chốt chốt tiền về
05/13/2023

Tập 42  - Phần 3 -  FOREX chữa lành  - Buông bỏ nỗ lực - Bỏ tham sân si - Rèn luyện mà dowload chốt chốt tiền về

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 42 - Phần 2 - FOREX chữa lành - Buông bỏ nỗ lực - Bỏ tham sân si - Rèn luyện mà dowload chốt chốt tiền về
05/13/2023

Tập 42  - Phần 2 -  FOREX chữa lành  - Buông bỏ nỗ lực - Bỏ tham sân si - Rèn luyện mà dowload chốt chốt tiền về

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 42 - Phần 1 - FOREX chữa lành - Buông bỏ nỗ lực - Bỏ tham sân si - Rèn luyện mà dowload chốt chốt tiền về
05/13/2023

Tập 42  - Phần 1-  FOREX chữa lành  - Buông bỏ nỗ lực - Bỏ tham sân si - Rèn luyện mà dowload chốt chốt tiền về.

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 39 - Nguyên lý thị trường để hiểu nhà cái và chúng ta nương theo nhà cái - giao dịch mạnh hơn - Mua đỉnh - Bán đáy mới là đỉnh cao Team Ông già đầu tư
05/13/2023

Tập 39 - Nguyên lý thị trường để hiểu nhà cái và chúng ta nương theo nhà cái - giao dịch mạnh hơn - Mua đỉnh - Bán đáy mới là đỉnh cao Team Ông già đầu tư

Team Ông già đầu tư chào các bạn


Tập 40 - Ngộ - Bỏ quá khứ - Sống như nó là - Nó hiện tại là và chốt chốt chốt đầu tư tốc độ lên ngộ
05/13/2023

Tập 40 - Ngộ - Bỏ quá khứ - Sống như nó là - Nó hiện tại là và chốt chốt chốt đầu tư tốc độ lên ngộ 
NGỘ - THỊ TRƯỜNG LUÔN ĐÚNG
THỊ TRƯỜNG CHẠY – NHƯ NÓ LÀ – NHƯ NÓ LÀ NGHĨA LÀ – NÓ NHƯ NÀO TA VẬY 
NHƯ NÓ LÀ NÓ SỐNG THẾ NÀO TA SỐNG VẬY 
ĐÂY LÀ NGỘ NHẤT ĐỈNH NHẤT 
HÃY NHỚ CÂU 
XÓA QUÁ KHỨ ĐI VÌ QUÁ KHỨ NÓ KO LÀM TA BUÔNG – HIỆN TẠI LÀ HIỆN TẠI SÓNG NÓ PHÍA SAU RÔI QUÊN ĐI VÀ KHÔNG BÁM CHẤP...