Ông Già Đầu Tư's Podcast

10 Episodes
Subscribe

By: Ông Già Đầu Tư

Chia sẻ tâm tư đầu tư những thú vị về đầu tư và tâm sự đầu tư cùng Ông già đầu tư Những trải nghiệm đầu tư từ thực tế hay các câu chuyện thực và hư cấu giúp chúng ta có cái nhìn thực chiến và học hỏi / alo/zalo 0987732228Hello ủng hộ ông già nhé 1. Donate nào - một chút thôi2. Ủng hộ hay nhất là vào Shoppeee mua bộ tarot trading và ngộ đạo 3. Anh kể em nghe / bạn sẽ bất bại và nhiều bộ tarot trading sẽ giúp bạn bất bạ...

Tập 154 - Khóa học udemy cho mọi người - phân tích khóa học và 2 podcast 8 tiếng nên nghe
05/31/2024

Bạn tiếp cận với khóa học của tôi 
https://www.udemy.com/instructor/courses/
https://www.udemy.edu.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.


Tại sao bạn nên phân biệt giầu nghèo - Tặng bạn
05/17/2024

hệ sinh thái nhé 

http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin

Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin

Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch tradecoin

Thuật bất bại trong tradecoin khác biệt 

1. Tư duy về list hàng topcoin...


Tại sao bạn nên nghe : Tuyệt mật nhân tính - Tặng bạn
05/16/2024

hệ sinh thái nhé 

http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin

Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin

Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch tradecoin

Thuật bất bại trong tradecoin khác biệt 

1. Tư duy về list hàng topcoin...


Tập 153 - Forex hay Trader có phải là 1 nghề hay không? Cờ bạc hay không ? Có truyền cho con cái được không?
04/21/2024

Tập 153 - Forex hay Trader có phải là 1 nghề hay không? Cờ bạc hay không ? Có truyền cho con cái được không?

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.


Tập 152 - Tradecoin tặng bạn hệ #ton và cách nhìn Stake #ton cũng như lãi kép
04/20/2024

Tập 152 - Tradecoin tặng bạn hệ #ton và cách nhìn Stake #ton cũng như lãi kép

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.


Tập 150 - Toàn tính bán Đào vào động nào đây - Lập trình ngôn ngữ tư duy FOREX
04/20/2024

Tập 150 - Toàn tính bán Đào vào động nào đây - Lập trình ngôn ngữ tư duy FOREX

Thiết lập ngôn ngữ tư duy 
http://www.coaching369.pro/
https://www.youtube.com/watch?v=BWBfUYxSLzQ&ab_channel=DavidH%E1%BB%8Dc-%C3%94nggi%C3%A0%C4%91%E1%BA%A7ut%C6%B0v%C3%A0d%E1%BB%B1%C3%A1n1000lotsGOLD
http://www.coaching369.pro/

https://www.nlpforex.com/
http://www.ethgold.click/
https://www.01369.click/

Team Ông già đ...


Tập 151 - So sánh Teaching FX và Coaching FX Hình thành lối tư duy Coaching Dài hạn
04/20/2024

Tập 151 - So sánh Teaching FX và Coaching FX Hình thành lối tư duy Coaching Dài hạn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.


Tập 149: Quit - Vì sao lại là biến mất trên sa mạc - Ra đi trong sự lịch thiệp và Cô đặc Buy Sell
04/03/2024

Tập 149: Quit - Vì sao lại là biến mất trên sa mạc - Ra đi trong sự lịch thiệp và Cô đặc Buy Sell

hệ sinh thái nhé 
http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin
Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin
Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch...


Tập 148: Một buổi đào tạo và kỹ nghệ - trading - Bạn liên lạc với tôi để được 1 - 1
04/03/2024

Tập 148: Một buổi đào tạo và kỹ nghệ - trading - Bạn liên lạc với tôi để được 1 - 1

Hệ sinh thái 

hệ sinh thái nhé 
http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin
Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin
Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch...


Tập 147 - Long Shot Future và mẹo đánh Future với ETH và vì sao bất bại
04/02/2024

Tập 147 - Long Shot Future và mẹo đánh Future với ETH và vì sao bất bại

hệ sinh thái nhé 

http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin

Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin

Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch tradecoin

T...