Na rozcestí

10 Episodes
Subscribe

By: Alarm

Podcast Na rozcestí zve sociální vědce a vědkyně, kteří se ve svém výzkumu věnují zásadním tématům současného globalizovaného světa. Na rozcestí vzniká ve spolupráci Alarmu s výzkumným programem Globální konflikty a lokální souvislosti, který je financován v rámci Strategie AV21 Akademie věd ČR.

Sylvia Tamale - Základní organizační princip koloniality je strukturální genderovaný rasismus
#10
07/26/2023

V dalším díle podcastu Na rozcestí jsme přivítali Sylvii Tamale, která je profesorkou práv na Makarere univerzitě v Kampale, kde mimo jiné jako první žena zastávala pozici děkanky. Na Makerere univerzitě také vedla vědecký projekt „Gender, Právo a Sexualita“. Tamale je vůdčí africkou právničkou, vědkyní a feministickou aktivistkou. Za svou akademickou práci, i za boj za lidská práva marginalizovaných skupin získala mnoho ocenění. Je spolu-editorkou časopisu Feminist Africa, a byla hostující profesorkou na mnoha akademických  institucích po celém světě. V roce 2021 obdržela čestný doktorá...


Chandraiah Gopani - Indické hudbě a umění je zapotřebí porozumět zespodu
#9
05/29/2023

Proč dodnes nenajdeme téměř žádné příslušníky nejnižších kast ani na indických hudebních akademiích, ani v porotách pěveckých soutěží? Proč dalitští hudebníci a hudebnice píší texty nejen o svých kastovních hrdinech, ale třeba i o indické ústavě? Jak se v boji proti historickým nespravedlnostem snoubí tradiční a moderní hudební styly? A jak na to všechno reagují privilegované vysoké kasty? O tom, proč kastovní systém zůstává důležitým prvkem indické společnosti a jak se nerovnosti projevují i v hudbě, hovoří v novém díle podcastu Na rozcestí indick...


Kristine Krause - Nemůžeme si dovolit nestarat se o péči
#8
01/06/2023

Do dalšího dílu podcastu Na rozcestí jsme pozvali dr. Kristine Krause. Kristine Krause je antropoložka pracující na pomezí politické a zdravotní antropologie. Ve svém výzkumu řeší otázky zdraví, občanství a péče. Je členkou Programu pro zdraví a tělo na Univerzitě v Amsterdamu a výzkumné skupiny věnující se dlouhodobému pečování o pacienty s demencí. Společně s profesorkou Jeanette Pols se podílí na organizaci výzkumné sítě Antropologie péče. Ve svém současném výzkumu, který byl podpořen ERC, se věnuje outsourcingu péče v Evropě v kontext...


Brigitte Aulenbacher - Trh s domácí nonstop péčí prodává dobrou péči za špatných pracovních podmínek
#7
12/22/2022

Do dalšího dílu podcastu Na rozcestí jsme pozvali Brigitte Aulenbacher, která je profesorkou sociologické teorie, a vedoucí katedry Teorie společnosti a sociálních analýz na Univerzitě Johannese Keplera v rakouském Linci. Je také spolueditorkou magazínu Mezinárodního sociologické asociace Global Dialogue a místopředsedkyní Mezinárodní společnosti Karla Polanyiho. Ve svém výzkumu se věnuje společenským nerovnostem a spravedlnosti, a teoreticky i empiricky zkoumá témata práce, péče, vědy a procesy ztržnění. Profesorka Aulenbacher je významná vědkyně a autorka mnoha akademických publikací, její...


Oksana Dutčak - Mír je také o ekonomických a sociálních právech
#6
10/22/2022

Do podcastu Na rozcestí jsme pozvali Oksanu Dutčak, která je zástupkyně vedoucí Centra pro sociální a pracovní výzkum v Kyjevě a spolueditorkou časopisu Commons: Journal of Social Criticism. Angažuje se ve spolku E.A.S.T. – Essential Autonomist Struggles Transnational a jednou z autorek manifestu The Right to Resist: A Feminist Manifesto. Doktorát získala na Katedře sociologie Národní technické univerzity Ukrajiny, a magisterský titul v sociologii a sociální antropologii získala na Středoevropské univerzitě. V současnosti je asistentkou na Berlínském institutu pro empirickou integraci a výzkum migrace. Její publikace...


Mariya Ivancheva - V akademické sféře jsou na špici muži, kteří nemusí o nikoho pečovat
#5
10/04/2022

V novém díle podcastu Na rozcestí mluví britská antropoložka Mariya Ivancheva o tom, jaké rozdíly přetrvávají mezi akademickými institucemi v západní a východní Evropě a jak je možné řešit prekérní pracovní podmínky akademiků a akademiček.

Mariya Ivancheva je britská socioložka a antropoložka bulharského původu, která se ve své práci dlouhodobě věnuje nerovnostem a prekaritě v akademické sféře. V současné době je prezidentkou Evropské asociace pro sociální antropologii, v rámci které také založila a vede iniciativu Precanthro řešící pracovní podmín...


Christophe Jaffrelot - Indie dnes vyvíjí etnickou demokracii
#4
10/04/2022

Dalším hostem podcastu Na rozcestí je profesor Christophe Jaffrelot. Hovořili jsme nejen o jeho nové knize o vzestupu Naréndry Módího, ale i o roli hinduistického nacionalismu v současné Indii.
Christophe Jaffrelot je profesorem politologie a sociologie na Kings College v Londýně, dále pracuje na Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS) a Centre d’études et recherches internationales (CERI) na Sciences Po v Paříži, a je také předsedou Francouzské politologické asociace. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá hinduistickým nacionalismem a vztahem kasty, náboženství a politiky v současné...


Alessandra Mezzadri - Neoliberalismus omezuje naši schopnost čelit výzvám typu pandemie
#3
10/04/2022

V novém díle podcastu Na rozcestí jsme přivítali Alessandru Mezzadri, která je docentkou rozvojových studií na SOAS University of London. Ve svém výzkumu i výuce se věnuje převážně tématům nerovností a obchodu, globálním dodavatelským řetězcům a výrobním sítím, práci a různým pracovním režimům, globálním standardům práce, moderním formám otroctví, rozmachu feminismu, genderu a globalizaci sociální reprodukce a reprodukční práci či politické ekonomii v Indii. Alessandra aktivně pracuje s mezinárodní...


Sabelo Ndlovu-Gatsheni - Dekolonizace má svět opětovně vytvořit
#2
10/04/2022

Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni je profesorem Epistemologií globálního Jihu se zaměřením na Afriku na Bayreuthské univerzitě v Německu. Sabelo vystudoval historii na univerzitě v Zimbabwe a poté zastával řadu prestižních výzkumných pozic na univerzitách v Jihoafrické republice. V rozhovoru jsme diskutovali o nedokončeném procesu dekolonizace, o konceptu epistemického násilí a kolonialitě moci. Sabelo vysvětluje, proč je důležité položit si otázku, jak a odkud získáváme znalosti a jak to souvisí s naší identitou, a také, jak se můžeme lépe vypořádat se sporným sociálním k...


Martin Lemberg Pedersen - Kontrola hranic a řízené vysídlování je výnosný byznys
#1
10/04/2022

Prvním hostem podcastové série Na rozcestí je Martin Lemberg-Pedersen, který je docentem v Centru pro pokročilá migrační studia na Kodaňské univerzitě a výzkumným pracovníkem projektu Horizon 2020: Advancing Alternative Migration Governance. Ve svém výzkumu se zaměřuje na geopolitické a politicko-ekonomické analýzy aktérů a sítí v souvislosti s managementem hranic EU. Zejména zkoumá technologie kontroly hranic, procesy sekuritizace a externalizace hranic a vliv soukromých průmyslových aktérů na migrační politiku EU a instituce zapojené do kontroly hranic. Využívá pohledy přístupy mnoha různých oborů včetně politické filo...