دورۀ شاگردسازی

40 Episodes
Subscribe

By: رادیو مژده, Radio Mojdeh

شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏

دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۳۵
#569
Today at 12:30 AM

شاگرد مسیح، آن‌چه از یعقوب، فصل‌های ۱ تا ۵ یاد گرفته است را با دیگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۳۴
#568
Yesterday at 12:30 AM

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ انجیل مرقس در عهد‌ جدید، با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۳۳
#567
Last Saturday at 12:30 AM

شاگرد مسیح، حقایق موجود در یوحنا، فصل ۱۹ را کشف کرده و با دیگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۳۲
#566
Last Wednesday at 12:30 AM

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، از ماهیت کلیسای عيسی مسيح باخبر می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۳۱
#565
Last Tuesday at 12:30 AM

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، دربارۀ طلاق و ازدواج تعلیم می‌گیرد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۳۰
#564
05/29/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از عبرانیان، فصل‌های ۹ تا ۱۰ یاد گرفته است را با ديگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۹
#563
05/28/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ انجیل مرقس در عهد‌ جدید، با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۸
#562
05/27/2023

شاگرد مسیح، حقایق موجود در یوحنا، فصل ۱۸ را کشف کرده و با دیگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۷
#561
05/24/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، واقعيت پیروزی ملکوت خدا را می‌آموزد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۶
#560
05/23/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، از اهميت تأديب در کليسا و نحوۀ اجرای آن باخبر می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۵
#559
05/22/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از عبرانیان، فصل‌های ۷ تا ۸ یاد گرفته است را با ديگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۴
#558
05/21/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ انجیل متی در عهد ‌جدید، با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت سوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۳
#557
05/20/2023

شاگرد مسیح، حقايق موجود در یوحنا فصل ۱۷ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۲
#556
05/17/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، از اهميت دست‌نکشيدن از خدمت در پادشاهی خدا باخبر می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۱
#555
05/16/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، شيوۀ مديريت پول و درستکاری را می‌آموزد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۲۰
#554
05/15/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از تیطس، فصل‌های ۱ تا ۳ یاد گرفته است را با ديگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۹
#553
05/14/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ انجیل متی در عهد‌جدید، با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۸
#552
05/13/2023

شاگرد مسیح، حقايق موجود در یوحنا فصل ۱۶ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۷
#551
05/10/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، از اهميت اعلام مژدۀ پادشاهی الهی در سراسر عالم باخبر می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۶
#550
05/09/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، طرز استفادۀ صحيح از عطايای روحانی را می‌آموزد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۵
#549
05/08/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از دوم تیموتائوس، فصل‌های ۱ تا ۴ یاد گرفته است را با ديگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۴
#548
05/07/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ انجیل متی در عهد‌جدید، با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۳
#547
05/06/2023

شاگرد مسیح، حقايق موجود در یوحنا فصل ۱۵ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۲
#546
05/03/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، موضوع پذيرش کودکان در ملکوت خدا را می‌آموزد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۱
#545
05/02/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، از اهميت مشورت در تصميم‌گيری صحيح باخبر می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۱۰
#544
05/01/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از اول تیموتائوس، فصل‌های ۴ تا ۶ یاد گرفته است را با ديگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۹
#543
04/30/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، با منشأ کتب عهد جدید آشنا می‌شود (قسمت چهارم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۸
#542
04/29/2023

شاگرد مسیح، حقايق موجود در یوحنا فصل ۱۴ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۷
#541
04/26/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، حقايق الهی را درمورد تولد تازه و ورود به ملکوت خدا آموخته است.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۶
#540
04/25/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، مطالب لازم را درمورد تکثير مسیحیان و بنای کلیسای مسيح می‌آموزد


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۵
#539
04/24/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از اول تیموتائوس، فصل‌های ۱ تا ۳ یاد گرفته است را با ديگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۴
#538
04/23/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، با منشأ کتب عهد جدید آشنا می‌شود (قسمت سوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۳
#537
04/22/2023

شاگرد مسیح، حقايق موجود در یوحنا فصل ۱۳ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۲
#536
04/19/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، چگونگی تأديب محبت‌آميز مسيحی را درمورد فرزندان خود می‌آموزد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۱
#535
04/18/2023

شاگرد مسیح، به‌وسيلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، آموزش مسيحيان ازطريق کمک شخصی به آنان را ياد می‌گيرد تا نو ايمانان در مسيح رشد کنند.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۰۰
#534
04/17/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از اول تسالونیکیان، فصل ۵ و دوم تسالونیکیان، فصل‌های ۱ تا ۳ یاد گرفته است را با ديگران درمیان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۱۹۹
#533
04/16/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌مقدس، با منشأ کتب عهد جدید آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۱۹۸
#532
04/15/2023

شاگرد مسیح، حقايق موجود در یوحنا فصل ۱۲ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۱۹۷
#531
04/12/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس ياد می‌گيرد که چگونه فرزندان خود را با آموزش و پرورش مسيحی تربيت نمايد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۱۹۶
#530
04/11/2023

شاگرد مسیح، ازطريق کتاب‌مقدس، با مسئولیت والدین مسیحی درمورد تربيت صحيح فرزندان آشنا می‌شود.‏