نان روزانۀ ما

40 Episodes
Subscribe

By: راديو مژده, Radio Mojdeh

نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏

نکته ‌را بگیر
#742
Today at 12:30 AM

عادل‌شمردگی، یعنی گناهان ما آمرزیده شده‌اند.‏


اجرای عدالت
#741
Yesterday at 12:30 AM

زندگی در ‌راستی خدا، جلال نام اوست.‏


هدف چیست؟
#740
Last Saturday at 12:30 AM

وقتی مسیح مرکز توجه ما باشد، بقیۀ مسائل جانبی است.‏


احساس را تجربه کنید
#739
Last Friday at 12:30 AM

بی‌توجهی به ‌احساسات بد، باعث می‌شود که توانایی احساس خوبی‌ها را نیز از‌دست بدهیم.‏


مسیحیان مصرفی
#738
Last Thursday at 12:30 AM

پیروی مسیح، همواره آسان نیست، ولی همیشه صحیح و نیکوست.‏


گنج گم‌شده
#737
Last Wednesday at 12:30 AM

نجات دادنی‌ست، نه گرفتنی.‏


راکو
#736
Last Tuesday at 12:30 AM

او که عمل نیکو را در ‌شما شروع کرد، آن‌را تا روز بازگشت عیسای مسیح به‌کمال خواهد رساند.‏


سنگی در دهان
#735
05/29/2023

قبل‌از سخن گفتن فکر کن، نه‌این‌که هر‌چه به‌ذهنت آید، بر‌زبان آوری.‏


انبار
#734
05/28/2023

عیسی گفت، من نان حیات هستم.‏


هراسان از سگ
#733
05/27/2023

قبل از آن‌که دنبال راه فرار باشی، به آسمان نگاه کن.‏


دست خدا
#732
05/26/2023

خدا تنها پشتیبانی‌ست که می‌توانیم همیشه به او تکیه کنیم.‏


تورهای پُر از ماهی
#731
05/25/2023

برای صید جان‌ها، تور خود‌ را با ‌ایمان بیندازید و با‌‌ محبت بالا بکشید.‏


وزیر رایزن
#730
05/24/2023

ایمانداران بالغ می‌توانند به دیگران در ‌رشد ایمان‌شان کمک کنند.‏


دوستان
#729
05/23/2023

مشارکت مسیحیان باعث رشد‌ روحانی می‌شود.‏


اگر
#728
05/22/2023

نتیجۀ اطاعت، برکت است.‏


دعوتی آشکار
#727
05/21/2023

زندگی برای خدا، ارثی ماندگار بر‌جای می‌گذارد.‏


تعریف از من
#726
05/20/2023

با‌صدای بلند تشویق ولی به‌آرامی سرزنش کنید.‏


نور واقعی
#725
05/19/2023

نور قدوسیت خدا، گناهکار را ملزم و مقدسین را هدایت می‌کند.‏


ویژگی‌های اطاعت
#724
05/18/2023

ایمان حقیقی، اطاعتی بی‌درنگ است.‏


مورچه‌ها و اسب‌های آبی
#723
05/17/2023

بسیاری از ‌مسیحیان کاری انجام نمی‌دهند، ولی هیچ مسیحی‌ای وجود ندارد که نتواند کاری انجام دهد.‏


بستنی فروش
#722
05/16/2023

اگر از ‌وسوسه فرار نکنیم، در‌ گناه می‌افتیم.‏


بازی کودکانه
#721
05/15/2023

ایمان در‌قلب کودک به‌روشنی می‌درخشد.‏


خالق ما
#720
05/14/2023

بیایید شناخت حقیقت و خدای زنده را هدف خود قرار دهیم.‏


مشهور
#719
05/13/2023

همراه خدا، هرگز در‌ شلوغی گم نخواهید شد.‏


مهار خشم
#718
05/12/2023

به ازای هر‌دقیقه عصبانیت، شصت ثانیه خوشبختی را از‌دست می‌دهید.‏


سرود محبت خدا
#717
05/11/2023

آنانی‌که اکنون مسیح را می‌شناسند، تا‌ابد او را خواهند پرستید.‏


خبر ‌خوش
#716
05/10/2023

بشارت یعنی گرسنه‌ای به گرسنۀ دیگری بگوید که غذا کجا یافت می‌شود.‏


دلیل خوش‌بینی
#715
05/09/2023

اتفاقات مهم نیستند، شادی در‌ خداوند همیشگی‌ست.‏


خبر ‌مهم
#714
05/08/2023

امروز چنان زندگی کن که‌گویی فردا در‌ مقابل خدا خواهی ایستاد.‏


امروز از خدا تشکر کرده‌ای؟
#713
05/07/2023

وقتی‌که به‌تمام زیبایی‌ها فکر می‌کنید، خدا را به‌خاطر آن‌ها شکر گویید.‏


شنیدن و عمل‌کردن
#712
05/06/2023

کتاب‌مقدس را با دعا باز‌کن، به‌دقت آن‌را بخوان و با لذت از آن پیروی کن.‏


بس‌ است
#711
05/05/2023

کسی که عیسی را دارد، حقیقتاً دولتمند است.‏


خدمت با محدودیت
#710
05/04/2023

نواقص ما نمی‌توانند کار‌ خدا را در ما متوقف کنند.‏


مسیحیان لانه خرگوشی
#709
05/03/2023

وقتی خداوند می‌بخشد، گناهان را پاک می‌کند و گناهکار را نجات می‌دهد.‏


افکار دقیق
#708
05/02/2023

مراقب افکار خود در ‌راه راست باشید، تا‌مبادا شما را گمراه کنند.‏


کاهش وزن
#707
05/01/2023

رکود زندگی مسیحی شما، به‌خاطر بار‌های دنیوی بر‌روی دوش شماست.‏


ملال‌آور
#706
04/30/2023

برکات، در‌طی مسیر انجام وظایف روزانه حاصل می‌شوند.‏


بنواز
#705
04/29/2023

مهم نیست افتخار از آنِ که خواهد بود.‏


چیزهای شکسته
#704
04/28/2023

برای یک مسیحی، کمال همیشه بعد‌‌از شکسته شدن حاصل می‌شود.‏


خدا می‌شناسد
#703
04/27/2023

در ‌هر بیابانی از ‌مصیبت‌ها، خدا پناهگاهی از ‌آرامش دارد.‏