SBS Albanian

40 Episodes
Subscribe

By: SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Albanian-speaking Australians. - Lajme dhe informacione të pavarura që ju sjellin pranë jetës në Australi dhe komuniteteve Shqipfolëse atje.

SBS News Bulletin in Albanian - 4 December 2021 - Edicioni Informativ - 4 Dhjetor 2021
Last Saturday at 9:35 AM

Latest news from Australia and the world.

-

Te rejat me te fundit nga Australia dhe bota.


Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Kosove - 4 Dhjetor 2021
Last Saturday at 9:22 AM

Raporti me te rejat me te fundit nga Kosova.


Latest News from Albania - 4 December 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Shqiperi - 4 Dhjetor 2021
Last Saturday at 9:09 AM

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Albania.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Shqiperia.


Latest news from North Macedonia - 4 December 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Maqedonine e Veriut - 4 Dhjetor 2021
Last Saturday at 8:57 AM

Latest news from North Macedonia - 27 November 2021

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Maqedonia e Veriut.


Entering Australia: what you need to declare, what you can and cannot bring - Hyrja në Australi: çfarë duhet të deklaroni, çfarë mund dhe nuk mund të sillni me vete
Last Friday at 5:10 AM

With international travel resuming, it’s important to prepare friends and family members visiting from overseas for Australia’s strict border checks.

 

Australia’s biosecurity laws prohibit importation of certain goods that may seem harmless but can have a devastating impact on our environment and agriculture.

 

If caught trying to bring in these good without declaring, people can face hefty fines and even visa cancellation.  

-

Me rihapjen e udhëtimeve ndërkombëtare, është e rëndësishme të vini në dijeni miqtë dhe anëtarët e familjes...


Report reveals in children growing up in Australia at a financial, economic, and linguistic disadvantage - Rreth gjysmë milion fëmijë në Australi rriten në një gjendje te pavaforshme financiare, ekonomike dhe gjuhësore
Last Friday at 4:56 AM

Australia may see over half a million children born into poverty in the next decade if urgent action is not taken, according to new research.

 

The Disrupting Disadvantage Report from the Committee for Economic Development of Australia [[CEDA]] finds the country needs to use localised data to better identify and support people locked in poverty.

-

Australia mund të ketë mbi gjysmë milioni fëmijë të lindur në varfëri në dekadën e ardhshme nëse nuk ndërmerren veprime urgjente.

Raporti i Thyerjes se Disavantazhit nga Komiteti për Zhvillimin...


World is a 'fertile breeding ground' for new pandemics: WHO - Sipas Organizates Boterore te Shendetit bota është një “tokë pjellore” për variante të reja
Last Friday at 4:50 AM

The World Health Organisation says the world is currently 'a fertile breeding ground' for new pandemics.

The U-N is continuing to call the lockout of several south African countries over the new COVID variant unnecessary and counterproductive.

-

Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se bota aktualisht është “një tokë pjellore” për variante dhe pandemi të reja. 

Kombet e Bashkuara vazhdojnë ta quajë bllokimin e disa vendeve të Afrikës së Jugut ne lidhje me variantin e ri të COVID-it si të panevojshëm dhe kundërproduktiv.


What you need to know about the Omicron Variant - Çfarë duhet të dini për variantin Omicron
Last Friday at 4:43 AM

Scientists suspect the Omicron variant could be more contagious than the Delta variant of COVID-19 but patients are reporting mild symptoms like fatigue.

Omicron has 86 mutations compared to Delta's 15 and it has infected those who are double vaccinated with experts racing to identify how much of a threat is poses.

-

Shkencëtarët dyshojnë se varianti Omicron mund të jetë më ngjitës se varianti Delta i COVID-19, por pacientët kanë raportuar simptoma të buta si për shembull lodhje.

Omicron ka 86 mutacione në krahasim me 15 të Delta-s dhe ka infektuar persona që ja...


Latest news from Albania - 27 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Shqiperi - 27 Nentor 2021
11/29/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Albania.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Shqiperia.


Latest News from Kosovae - 27 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Kosove - 27 Nentor 2021
11/29/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Kosovo.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Kosova.


Latest news from North Macedonia - 27 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Maqedonine e Veriut - 27 Nentor 2021
11/29/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in North Macedonia.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Maqedonia e Veriut.


What is workplace discrimination and what to do if you think you are a victim - Çfarë është diskriminimi në vendin e punës dhe çfarë duhet bërë nëse mendoni se ju kanë diskriminuar
11/26/2021

 

Every two years, the Diversity Council of Australia publishes the Inclusion@Work Index, a study that maps inclusion and harassment and discrimination across the Australian workforce. 

  

The next Index is being released in December this year.  

 

But what is workplace discrimination exactly? 

-

Çdo dy vjet, Këshilli Australian i Diversitetit publikon Indeksin e Përfshirjes në Punë, një studim që harton përfshirjen, ngacmimin dhe diskriminimin në të gjithë fuqinë punëtore australiane.

 

Indeksi që vjen do...


Might Europe's current COVID surge be seen in Australia in 2022? - A ka të ngjarë që vala evropiane e Covid-19 të përsëritet në Australi vitin e ardhshëm?
11/26/2021

As Europe grapples with another deadly wave of COVID-19, fuelled by the cold weather and a faltering vaccine rate, it's reasonable to ask, could Australia follow a similar path next year?

-

Ndërsa Evropa përballet me një valë tjetër vdekjeprurëse të COVID-19, valë e nxitur nga moti i ftohtë dhe ritmet e ulëta të vaksinimit, është e arsyeshme të pyesim: a ka te ngjare qe Australia të ndodhet ne nje situate të ngjashme vitin e ardhshëm?


Albanian Independence Day in Australia - Festa e Flamurit ne Australi
11/20/2021

The Chairman of the Albanian Australian Community Association, Mr Sezar Jakupi speaks about the various activities organised to celebrate the Albanian National Day. 

-

Jemi ne muajin nentor dhe si gjithmone ky muaj mbart me vete nje date te shenuar per komunitetin shqiptar ne mbare boten.

 

Eshte muaji i pavaresise – Dires se Flamurit. 


SBS News Bulletin in Albanian - 20 November 2021 - Edicioni Informativ - 20 Nentor 2021
11/20/2021

Latest news from Australia and the world.

-

Te rejat me te fundit nga Australia dhe bota.


Latest News from Kosova - 20 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Kosove - 20 Nentor 2021
11/20/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Kosova.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Kosova.


Latest News from Albania - 20 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Shqiperi - 20 Nentor 2021
11/20/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Albania.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Shqiperia.


SBS ALBANIAN Latest news from North Macedonia- 20 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Maqedonine e Veriut - 20 Nentor 2021
11/20/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in North Macedonia.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Maqedonia e Veriut.


Orphan Relative Visa: who can apply for it? - Viza e Birësimit per Jetimët brënda familjes: kush mund të aplikojë?
11/19/2021

The Orphan Relative Visa (subclass 117) is one of the many visa options for immigrants who wish to enter Australia. 

This episode of Settlement Guide takes a look at who is eligible to apply for an Orphan Relative visa (subclass 117).

-

Viza e Birësimit per Jetimët brënda familjes (nënklasa 117) është një nga opsionet e shumta të vizave për emigrantët që dëshirojnë të hyjnë në Australi. Ky raport informon se kush ka të drejtë të aplikojë për ketë vizë.


New restrictions for Europe as COVID-19 cases surge anew - Evropa nën kufizimet të reja ndërsa rriten sërish rastet e COVID-19
11/19/2021

Europe is yet again struggling with a new wave of coronavirus infections across the continent, and residents are becoming impatient with measures put forward to protect them.

Meanwhile, a new agency to advise the World Health Organisation on new pathogens has been announced.

-

Evropa po lufton sërish me një valë të re infeksionesh koronavirus në të gjithë kontinentin ndërsa banorët kane humbur durimin me masat e propozuara te mbrojtjes.

Ndërkohë, është krijuar një agjenci e re e cila do të këshillojë Organizatën Botërore të Shëndetësisë mbi zbulimi...


SBS News Bulletin in Albanian - 13 November 2021 - Edicioni Informativ - 13 Nentor 2021
11/13/2021

Latest news from Australia and the world.

-

Te rejat me te fundit nga Australia dhe bota.


Latest News from Kosova - 13 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Kosove - 13 Nentor 2021
11/13/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Kosova.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Kosova.


Latest News from Albania - 13 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Shqiperi - 13 Nentor 2021
11/13/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Albania.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Shqiperia.


Latest news from North Macedonia- 13 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Maqedonine e Veriut - 13 Nentor 2021
11/13/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in North Macedonia.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Maqedonia e Veriut.


How can you start a small business in Australia? - Si mund të filloni një biznes të vogël në Australi?
11/12/2021

Starting a small business is an exciting venture, but it’s a one that comes with numerous challenges. Let’s take a look at how you can make this process simpler and more gratifying.  

-

Fillimi i një biznesi të vogël është një sipërmarrje emocionuese, por është edhe një sipërmarrje që vjen me sfida të shumta. Le të dëgjojme raportin e përgatitur që tregon për mënyrat se si mund ta bëjme këtë proces më të thjeshtë dhe më shpërblyes.


New methods scammers are using to steal from Australians and what can be done to stop it - Cilat janë metodat e reja të skemave të mashtrimit në Australi dhe si mund të ndalohen ato?
11/12/2021

The Australian Competition and Consumer Commission is warning people to be aware of scams that are becoming more elaborate when it comes to manipulating potential victims.

Looking at the data - people aged 65 and older are still most often targeted group.

But there's evidence of increased susceptibility among more Australians including those from culturally and linguistically diverse backgrounds.

-

Komisioni Australian për Konkurrencën dhe Konsumatorin ka paralajmëruar njerëzit që të jenë më vigjilentë ndaj mashtrimeve, te cilat janë bërë më të sofistikuara me qëllim manipulimin e viktimave të mundshme. <...


Calls for national approach to genetic testing and cancer awareness - Fushatë kombëtare ndaj testimit gjenetik dhe ndërgjegjësimit për kancerin
11/12/2021

A new study has found an alarming number of Australians are unaware of the benefits of genetic testing and wouldn’t get tested even if a family member was found to have a cancer caused by a genetic mutation.

A national campaign aims to raise people's awareness and lead them to act.

-

Një studim i ri ka zbuluar se një numër i madh australianësh nuk janë të vetëdijshëm për përfitimet qe sjell testimi gjenetik dhe nuk do të testoheshin edhe nëse një anëtar i familjes së tyre ka vuajtur n...


Drop in number of COVID-19 patients in Victorian hospitals - Bie numri i pacientëve me COVID-19 në spitalet e Victoria-s
11/12/2021

The number of COVID-19 patients in Victorian hospitals has dropped below 500 for the first time in more than a month.

471 people are in hospital with the virus with 84 in intensive care and 46 on a ventilator.

The state recorded 1,003 cases and another 14 people have died with the virus.

-

Numri i pacientëve me COVID-19 në spitalet e Victoria-s ka rënë nën 500 për herë të parë në më shumë se një muaj. 471 persona janë në spital me virusin, 84 në terapi intensive dhe 46 në ventilator. 

Shteti regjistroi 1003 raste dhe 14 persona të tjerë...


New hopes for fully vaccinated international students to return to Australia - Studentet e huaj se shpejti ne Australi
11/06/2021

Australia's Therapeutic Goods Administration [[T-G-A]] has officially recognised two additional vaccines for inoculation against COVID-19 - China's Sinopharm [[SY-no-farm]] and India's Covaxin.

 

 

-

Administrata e Mallrave Terapeutike të Australisë ka njohur zyrtarisht dy vaksina shtesë për inokulim kundër COVID-19 - Sinopharm e Kinës dhe Covaxin e Indisë.

 

 


SBS News Bulletin in Albanian - 6 November 2021 - Edicioni Informativ - 6 Nentor 2021
11/06/2021

Latest news from Australia and the world.

-

Te rejat me te fundit nga Australia dhe bota.


Latest News from Albania - 6 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Shqiperi - 6 November 2021
11/06/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Albania.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Shqiperia.


Latest news from North Macedonia- 6 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Maqedonine e Veriut - 6 Nentor 2021
11/06/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in North Macedonia.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Maqedonia e Veriut.


Latest News from Kosova - 6 November 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Kosove - 6 Nentor 2021
11/06/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Kosova.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Kosova.


Victoria's Covid cases finally look to be falling - Situata e Covid-19 në Australi
11/05/2021

The coronavirus crisis in Australia appears to be abating - for now - or could it be a temporary lull?

Covid-infected states in the east are pushing on with reopening and vaccination efforts, as daily cases mostly fall.

Meanwhile the virus-free west is continuing to bolster its defences ahead of an expected arrival of Covid-19 from next year.

-

Kriza e koronavirusit në Australi duket se po bie - tani për tani – por ende nuk mund të thuhet me siguri nëse është një rënie e përkohshme.

Shtetet e i...


Opening date for unvaccinated people in NSW pushed back to mid-December - Shtyhet në mes te dhjetorit data e hapjes për njerëzit e pavaksinuar në New South Wales
11/05/2021

Christmas is coming early for those who are double vaccinated in New South Wales with some promised freedoms being fast-tracked to start on Monday.

And COVID-19 booster shots could be mixed with flu vaccines in the future, with Australians receiving a combination booster once a year.

-

Krishtlindjet po afrohen për banorët e New South Wales që janë të vaksinuar me të dyja dozat, me disa liri të premtuara që do te zbatohen me shpejtësi duke filluar që të hënën.

Vaksinat përforcuese të COVID-19 mund të përzihen me vaksina...


SBS News Bulletin in Albanian - 30 October 2021 - Edicioni Informativ - 30 Tetor 2021
10/30/2021

Latest news from Australia and the world.

-

Te rejat me te fundit nga Australia dhe bota.


Latest News from Kosova - 30 October 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Kosove - 30 Tetor 2021
10/30/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Kosova.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Kosova.


Latest News from Albania - 30 October 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Shqiperi - 30 Tetor 2021
10/30/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in Albania.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Shqiperia.


Latest news from North Macedonia- 30 October 2021 - Te rejat me te fundit nga zhvillimet ne Maqedonine e Veriut - 30 Tetor 2021
10/30/2021

This is a report summarising the latest developments in news and current affairs in North Macedonia.

-

Raporti me te rejat me te fundit nga Maqedonia e Veriut.


How dangerous is social media for our children? - Sa e rrezikshme është media sociale për fëmijët tanë?
10/29/2021

A Senate hearing in the United States has grilled bosses of three social media giants about how they manage the use of their platforms by children.

It comes after revelations earlier this month that Facebook knew its Instagram app was causing teenagers harm - but did virtually nothing about it.

-

Gjate një seance degjimore në Senatin e Shteteve e Bashkuara jane kritikuar drejtuesit e tre gjigantëve të mediave sociale për mënyrën se si e menaxhojnë përdorimin e platformave të tyre nga fëmijët.

Kjo kritike ka ardhur pas z...