தமிழோடு நாம் With Me Shyamala

8 Episodes
Subscribe

By: shyam shyam

நான் படித்ததில் பிடித்த விஷயத்தை உங்களிடம் ஒரு தோழியாக பகிரப்போகிறேன்.

இப்படியேல்லாம் ஒரு சட்டமா🤔😯😮
05/04/2021

Different kind of weird laws in different countries 😉😄😅


நவீன இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆசிரியர்
04/18/2021

About பெண் புரட்ச்சியாளர்‌ சாவித்திரி ‌பாய்‌ புலே..


நம்‌‌ தலைவர் ‌கொசு🕷️🕷️
03/13/2021

Just few facts about mosquitoes


International women's day
03/08/2021

Women's day history


Election season...
01/11/2021

Just few common fact about election.


Happy Enginners Day...
#2
09/23/2020

Little bit history about engineers and Engineering


தமிழோடு நாம் With Me Shyamala (Trailer)
09/14/2020


ஒரு வேலையை எடுத்தால் முழுமையாக செய்து முடி. -மகாகவி பாரதியார்.
04/26/2020

தோழர்களே இந்த முதல் வலையோளி முழமாக, நான் மகாகவி பாரதியார் சொன்ன பழமொழியை. நான் பார்க்கும் கண்ணோட்டத்தில் என்னுடைய ‌கருத்தை பகிர்ந்துள்ளேன்.நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு உங்கள் கருத்தைய்யும் எனக்கு comment பன்னுங்க friends .