Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona

40 Episodes
Subscribe

By: Açık Radyo 95.0

Alameti kerametinden menkul kent hikâyeleri. (Hazırlayan ve sunan: Pınar Erkan)

İstanbul'daki mezarlıklar
#442
Last Tuesday at 8:23 AM

Ayaspaşa'daki Park Hotel ve İstanbul'da birçok alanda bulunan mezarlıklar hakkında konuşuyoruz.  


Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona: 12 Eylül 2023
#441
09/12/2023


Antik Roma'da tarçın, zeytinyağı ve baharatlar
#440
09/05/2023

Antik Roma'da tarçın, zeytinyağı ve baharatlar, yemek davetleri, yemek odaları, tarifler ve başka şeyler...


19. yüzyılın sonunda İstanbul
#439
08/29/2023

19. yüzyılın sonunda bir İngiliz hanımefendinin gözünden İstanbul'a tanıklık ediyoruz.


İngilizlerin gözünden Abdülhamid
#438
08/22/2023

Bir taraftan herkes tarafından sevilen ve bir taraftan da tepki toplayan Osmanlı padişahı Abdülhamid'den İngilizlerin gözüyle bahsediyoruz. 


Saltanat, kadırga ve kayıkları
#437
08/15/2023

II. Mehmet'in İstanbul'da kayık ile dolaşması, II. Beyazıd'ın tahta oturmaya kadırga ile gelmesi... Saltanat, kadırga ve kayıkları...


100 yıl önce konaklarda şerbet ve reçel yapımı
#436
08/08/2023

100 yıl önce İstanbul'da konaklarda şerbet ve reçel yapımı, ikramı, alışkanlıklar, adetler ve başka şeyler…


Osmanlı devrinde pereme ve kayıklar
#435
08/01/2023

Osmanlı devrinde pereme ve kayıklar, kayıkçılık, vükela kayığı, Boğaziçi iskelelerinde kayıklarla yolculuk ve başka şeyler...


İstanbul'daki deniz hamamları
#434
07/25/2023

18. yüzyılın sonunda tedavi amaçlı olarak önerilen denize girme kavramı İstanbul'da ise deniz hamamları ile devam ediyor. Deniz hamamları hakkında konuşuyoruz.  


Göksu âlemleri
#433
07/18/2023

Mevhibe Sultan'ın Kandilli Yalısı'na geçmesi, Göksu âlemleri, gezintiler, sırlar, anılar ve başka şeyler…  


Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona: 11 Temmuz 2023
#432
07/11/2023


Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona: 04 Temmuz 2023
#432
07/04/2023


19. yüzyılda yemek kültürü
#431
06/27/2023

Cumhuriyet'e geçiş döneminde yemekler ve yemek kültürü üzerine konuşuyoruz.


Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona: 20 Haziran 2023
#430
06/20/2023


Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona: 13 Haziran 2023
#429
06/13/2023


Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona: 23 Mayıs 2023
#428
05/23/2023


1890'larda Kandilli'de İngilizler
#427
05/16/2023

1890'larda Kandilli'de İngilizler; Boğaziçi'nde garden partiler, sosyal hayat, briç Avrupa'ya nereden yayıldı?; av partileri ve başka şeyler... 


Şehzade Celâleddin'in centilmenliği
#426
05/09/2023

1880'lerde Kandilli'de donmuş torik akını; Clifton Yalısı'nda yangın; Şehzade Celâleddin'in centilmenliği ve başka şeyler...


Aziz Polyeuktos Kilisesi
#425
05/02/2023

Bizans prensesi Anicia'nın Süleyman'ın tapınağı ile kıyasladığı Aziz Polyeuktos Kilisesi; Ayasofya'ya ilham veren kayıp abide, Justinyen'le çekişmeler, tavuskuşları ve başka şeyler... 


18. yüzyılda İstanbul'da yapı biçimleri
#424
04/25/2023

18. yüzyılda İstanbul'da yapı biçimleri, evler, sokaklar, emniyet, aydınlatma adetleri ve alışkanlıklar üzerine konuşuyoruz.


Sultan Abdülhamid'in vehimleri
#423
04/18/2023

Sultan Abdülhamid'in vehimleri, sarayda şarbon çıkması ve Cemil Paşa'nın padişahın gözdesi hanımı tedavisi ve başka şeyler...  


İstanbul'da geçmiş zamanlarda Paskalya kutlamaları
#422
04/11/2023

İstanbul'da geçmiş zamanlarda Paskalya kutlamaları, adet ve alışkanlıklar, pişirilen yemekler ve başka şeyler...


19. yüzyılda Köçeoğlu Ailesinin önlenemez yükselişi
#421
04/04/2023

19. yüzyılda Köçeoğlu Ailesinin önlenemez yükselişi, Bebek'te Köçeoğlu Yalısı, Sarayla ilişkiler, Vahdettin Köşkü'nün hikayesi ve başka şeyler...  


19. yüzyılda İstanbul'da tiyatro
#420
03/28/2023

19. yüzyılda İstanbul'da tiyatro, Naum Tiyarosu'nda sahnelenen oyunlar, Rum kumpanyalar ve daha başka şeyler... 


19. yüzyılda Osmanlı sultanlarının bankerlere borçları
#419
03/21/2023

19. yüzyılda Osmanlı sultanlarının bankerlere borçları, V. Murat'ın müsriflikleri, Abdülaziz'in mücevherlerini kim yağmaladı ve daha başka şeyler... 


19. yüzyılda Rum bankerler
#418
03/14/2023

19. yüzyılda Rum bankerler, Osmanlı'nın ilk dış borçlanması, Banker Zarifi ve Düyun-ı Umumiye'nin kuruluşu ve daha başka şeyler... 


İstanbul'da en eski fotoğraf stüdyoları
#417
03/07/2023

İstanbul'daki en eski 2 fotoğraf stüdyosundan biri Abdullah Kardeşler'in öyküsü, Sultan Abdülaziz ve Abdülhamit devrinin saray fotoğrafçıları, sonu sürprizli.


19. yüzyılda sultanların opera izleme merakı
#416
02/28/2023

Dolmabahçe Saray Tiyatrosu'nun inşası, 19. yüzyılda Sultanların opera izleme merakı, III. Selim'in Topkapı Sarayı'nda kurdurduğu sahne ve başka şeyler...


Ahmet Haşim'in Avrupa seyahati
#415
02/21/2023


İstanbul'da depremin tarihi
#414
02/14/2023


Kocataş Yalısı
#413
02/07/2023

Birçok önemli ismi ağırlayan Kocataş Yalısı üzerine konuşuyoruz.


Emeç Yalısı
#412
01/31/2023

Suadiye'deki Emeç Yalısı'ndan ve hikâyesinden söz ediyoruz.


Noel ve yılbaşı kutlamalarının kökenleri
#411
01/24/2023

Noel ve yılbaşı kutlamalarının tarihsel kökenleri üzerine konuşuyoruz.


Saatli orgun hikâyesi
#410
01/17/2023

Kraliçe Elizabeth'in 1699'da Sultan III. Mehmet'e armağan ettiği saatli orgun hikâyesine kulak veriyoruz.


Roma'dan Anadolu'ya hamamlar
#409
01/10/2023

Roma'dan Anadolu'ya hamamları söz konusu ediyoruz.


Çelebi Mehmet'in Paris izlenimleri
#408
01/03/2023

1720'lerde 28 Çelebi Mehmet'in Paris izlenimleri, Fransızların Türk seyretme merakı, ilk defa opera izleyen bir Osmanlı diplomatının düşünceleri ve daha fazlası üzerine konuşuyoruz.


Saturnalia'dan Noel kutlamalarına
#407
12/27/2022

Roma devri Saturnalia'sından 19. yüzyıl Viktoria Dönemi Noel kutlama sofralarına uzanıyoruz.


Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Fransa Sefâretnâmesi
#406
12/20/2022


Çırağan Sarayı bahçesinin inşası
#405
12/13/2022

19. yüzyılda Osmanlı sarayında yabancı başbahçıvanları ve Çırağan Sarayı bahçesinin inşasını konuşuyoruz.


Atlı tramvay hikâyeleri
#404
12/06/2022

Haliç’teki Cisri Cedid Köprüsü, suya uçan at arabaları, bastonlar, atlı tramvay hikâyeleri ve kapandakik üzerine konuşuyoruz.