bibelnerden.no

40 Episodes
Subscribe

By: Lars Olav Gjøra

Bibelundervisning på norsk med vekt på historisk bakgrunn og induktiv metode.

Johannes’ åpenbaring (del 7): De sju skålene og dommen over Babylon (15:1 – 19:10)
Last Sunday at 10:42 AM

Runde 3 går videre med 7 skåler med Guds vrede som tømmes ut på dommens dag, og i denne sammenheng nevnes også «Armageddon». Dommen går videre til å ramme Roma – det nye Babylon.


Johannes’ åpenbaring (del 6): Mellomspill om dyr, merker og segl (kap 12-14)
03/13/2023

3. runde begynner med enda et «mellomspill», som denne gangen går over tre kapitler og gir både et flashback og et flashforward: En drage kastes ned fra himmelen, en kvinne føder en sønn, og dette fører til at kvinnen jages av dragen. Så dukker det opp to dyr, hvor det siste får folk til å tilbe det første, og det beryktede «dyrets merke» nevnes. Deretter får vi et nytt glimt av de 144000, før dommen skjer.


Johannes’ åpenbaring (del 5): De sju basuner og et nytt mellomspill (kap 8-11)
02/24/2023

«Runde 2» begynner med de 7 basunene i kap 8, og «enden» kommer for andre gang i kap 11. Dommen over Romerriket skal komme, men menigheten kalles inntil da til å forkynne Guds ord i en verden som hater dem.


Johannes’ åpenbaring (del 4): Guds tronrom og de 7 seglene (kap 4-7)
02/14/2023

I kap 4 løftes Johannes opp til himmelen og ser Guds tronrom. I kap 5 begynner runde 1. hvor bokrullen med de 7 segl skal åpnes, og den eneste som er verdig til å gjøre det er Løven av Juda – som viser seg å være et slaktet lam. Seglene viser at fram til enden vil det være seier, krig, sult, død og martyrene vil lengte etter at Gud skal gripe inn. Så kommer dommen, med en påfølgende stillhet (8:1).


Johannes’ åpenbaring (del 3): Åpningsvisjon og brevene til menighetene (kap 1-3)
02/02/2023

I kapittel 1 åpenbarer Jesus seg for Johannes og gir ham et budskap til hver av de 7 menighetene (kap 2-3). Vi ser litt nærmere på brevene til Pergamon, Sardis og Laodikea.


Johannes’ åpenbaring (del 2): Fortsatt intro…
01/30/2023

En så spesiell bok må ha et par episoder med introduksjon. Vi går videre til å snakke om når den ble skrevet og hva som var den historiske situasjonen på den tiden, og til slutt kommer det en rask oversikt over hvordan boka er strukturert.


Johannes’ åpenbaring (del 1): Hold ut! Jesus vinner! (Intro)
01/29/2023

Johannes’ åpenbaring er en storslagen slutt på Bibelen og peker framover til fullførelsen av Guds frelsesplan, men den er vanskelig å forstå. Dette skyldes nok mest av alt sjangeren «apokalypse», som er fullstendig ukjent for oss. Men når vi setter oss inn i dette og bokas setting, blir den en oppmuntring til å holde fast på troen uansett hva slags motgang vi møter, fordi Lammet har seiret.

Del 1 tar for seg innledningsstoff som forfatterspørsmålet og hva slags sjanger vi har med å gjøre.


Sakarja (del 6): Jerusalem beleires og Guds rike kommer (kap 12-14)
12/03/2022

Kap 12-14 er ikke noe særlig lettere enn de forrige. I kap 12-13 angriper folkeslagene Jerusalem, men Gud beskytter dem. De innser at de har drept Gud selv, men blir renset for sin synd og urenhet. Her også er det noen glimt av Jesus, så kanskje kan vi bare forstå dette som en beskrivelse av Jesu 1. komme. Jesu gjenkomst skjer i kap 14, hvor Guds rike kommer, dommen skjer, og Gud skal være konge over hele jorden (14:9). Boka ender med at alt er blitt hellig.


Sakarja (del 5): Falsk faste, kongen kommer og dårlige gjetere (kap 7-11)
12/01/2022

Kap 7-8 er et budskap Sakarja kommer med som respons på et spørsmål om man fortsatt skal faste for tempelets fall. Kap 9-11 er veldig vanskelige, men det kan se ut til at de beskriver en konge som kommer til Jerusalem på en eselfole og at Sakarja dramatiserer deler av Israels historie.


Sakarja (del 4): Nattvisjon 5-8 og Spiren (kap 4-6)
11/29/2022

Kapittel 4-6 omhandler andre del av nattvisjonene og ender med et eget avsnitt hvor Spiren dukker opp igjen.


Sakarja (del 3): Nattvisjon 1-4 (1:7 – 3:10)
11/27/2022

Sakarja får se 8 syn i løpet av samme natt, og disse har en struktur som leder oss til å se at visjon 4 og 5 er det sentrale, og de handler også om Messias. Denne episoden tar for seg de fire første og avslutter med øverstepresten Josva som tydelig peker fram på Jesus.


Sakarja (del 2): Viktigheten av omvendelse (1:1-6)
11/18/2022

Guds første budskap gjennom Sakarja er å kalle folket tilbake til seg. Dette er grunnleggende for budskapet i resten av boka og første punkt i “hvor går vi nå?” Det aller viktigste at de vender tilbake til Gud med hjertene.


Sakarja (del 1): Fortsett å bygge så skal Messias komme (intro)
11/15/2022

Sakarja overlapper så vidt med Haggai i 520 f.Kr. og snakker også om samme tema som Haggai: Bygg ferdig templet, så vil det føre til at Messias kommer. Men mens Haggai hadde mest fokus på selve byggingen, har Sakarja mer fokus på folkets omvendelse. I denne korte introen ser vi på bokas hovedbudskap, hvor vi er […]


Dåp og nattverd
11/08/2022

En noe oppstykket og veldig redigert episode, men som forhåpentligvis fortsatt kan være mulig å følge. Vi ser først på hva Bibelen sier om dåp, før vi ser på bibelske og historiske argumenter for både troendes dåp og barnedåp. I det siste kvarteret handler det om hva Bibelen sier om nattverd, og hva katolikker, lutheranere […]


Esekiel (del 8): Guds herlighet fyller et nytt tempel og skaperverket gjenopprettes (kap 40-48)
10/30/2022

Esekiels 2. tempelvisjon strekker seg over 9 kapitler og får derfor ganske stor plass. Egentlig er dette klimakset i hele boka. Hva er poenget med denne visjonen? Og hvordan kan vi oppsummere hele boka til slutt?


Esekiel (del 7): Gog, ondskap og Russland? (kap 38-39)
10/25/2022

Hvorfor mener noen at krigen som beskrives i disse kapitlene har noe med Russlands invasjon av Ukraina å gjøre? Og er det noen argumenter for å tolke dette annerledes?


Esekiel (del 6): Dårlige gjetere avsettes, døde bein blir levende og Israel forenes (kap 33-37)
10/23/2022

Nå har vi kommet til bokas vendepunkt. Tempelet er blitt ødelagt, Esekiel er ikke stum lenger, og Gud gir fra nå av ord om håp for framtiden etter denne katastrofen. De dårlige lederne skal avsettes og erstattes av Messias, landet skal fornyes og folket skal få Guds Ånd. Kap 37 er kanskje det mest kjente […]


Esekiel (del 5): Svik, skadefryd og Satan (kap 25-32)
10/21/2022

I del 2 av boka finner vi en samling domsord mot nasjonene rundt Israel, og de dømmes for hvordan de har behandlet Jerusalem og Israel generelt. Dette gjør det tydelig at Gud handler i verden på vegne av sitt folk og sin plan. Vi snakker også litt om kap 28 handler om Satan, siden det […]


Esekiel (del 4): Avguder i hjertet og nye versjoner av Israels historie (kap 12-24)
10/19/2022

Disse kapitlene tar for seg Israels åndelige utroskap mot Gud, og Israels historie fremstilles i et nytt lys tre ganger for å vise dette poenget. Heldigvis er Gud nådig, men det er for hans navns skyld at han vil få dem ut av eksilet. Folket må innrømme og ta personlig ansvar for sin utroskap mot […]


Esekiel (del 3): Gateteater, Gud flytter ut og vår omvendelse (kap 4-11)
10/17/2022

Esekiel er kjent for hvordan Gud ber ham dramatisere budskapet, og i over et år utfører han fire tegn som varsler Jerusalems ødeleggelse. I kap 8-11 får han den første tempelvisjonen, hvor han får se hvorfor Gud har forlatt tempelet i Jerusalem og kommet til Babylon i stedet.


Esekiel (del 2): Guds mobile trone, Esekiels kall og vår misjon (kap 1-3)
10/15/2022

Boka åpner med en visjon av Gud som kommer til Babylon. Hvorfor Gud er i Babylon og ikke i Jerusalem får Esekiel svar på senere. Når Esekiel skjønner at det er Guds herlighet han ser, kaster han seg til jorden. Men Guds Ånd reiser ham opp igjen, kaller ham til profet og sender ham til […]


Esekiel (del 1): Herren er med folket i eksilet (intro)
10/13/2022

I første episode setter vi oss inn i hvor i Israels historie Esekiel befinner seg, hvilket budskap han kom med og hvordan boka er bygd opp.


Bibelens samlivsetikk (del 2): «Homofili-spørsmålet»
10/09/2022

Det er selvfølgelig en fare med å bli for ensidig i en kort episode som denne om dette kontroversielle temaet. I del 2 ser vi på hva Bibelen sier om dette, og igjen er det det «tradisjonelle» synet som settes frem. Men vi slipper i denne sammenhengen også til noen stemmer som ofte ikke høres […]


Bibelens samlivsetikk (del 1): Ekteskapet
10/06/2022

En oppdatert versjon av en tidligere episode, nå i to deler. Mye mer kunne vært sagt om dette temaet, så vi får begrense oss til å presentere det tradisjonelle synet på kristen samlivsetikk. I denne første delen ser vi på hva Bibelen sier om ekteskapet og hvordan det alltid er rammen for menneskelig seksualitet.


Guds ledelse og våre valg
09/19/2022

Hva er Guds plan for livet mitt, og hvordan kan jeg finne ut hva den er? Dette store spørsmålet kan være vanskelig, og frustrende – spesielt hvis Gud ikke ser ut til å si noe. Og hvordan leder Gud oss egentlig? I denne episoden ser vi på hva Bibelen sier om dette temaet.


Daniel (del 9): Det greske riket går under og Guds rike kommer (kap 10-12)
06/20/2022

Synet i de tre siste kapitlene zoomer inn på det greske rikets undergang, før boka ender med at Guds rike kommer.


Dan (del 8): «Endetiden» før Guds rike kommer (kap 8-9)
06/17/2022

Kapittel 8-9 zoomer inn på to av de fire rikene, og Daniel får se fram i tid til da Aleksander den store slo perserkongen Dareios III.


Daniel (del 7): Fire jordiske riker og Guds evige rike (kap 7)
06/14/2022

Kapittel 7 gir mer informasjon om de fire rikene fra kap 2 som skal komme før Guds rike kommer.


Daniel (del 6): Nytt rike, samme utfordringer (kap 5-6)
06/11/2022

I kap 5 kommer den kjente «skriften på veggen» til kong Belsasar om at Babylon skal gå under. Persia overtar verdensmakten og Daniel møter gamle utfordringer på nytt.


Daniel (del 5): Ingen stolthet i Guds rike (kap 4)
06/08/2022

På høyden av sin storhet ydmykes Nebukadnesar inntil han forstår at det er Gud som skal opphøyes og ikke ham selv.


Daniel (del 4): «Vi vil likevel ikke tilbe din gud» (kap 3)
06/05/2022

Sjadrak, Mesjak og Abednego nekter å bøye seg for Nebukadnesars gullstatue og tilbe hans gud – uansett om Gud vil redde dem ut av ildovnen eller ikke.


Daniel (del 3): Det sterkeste, største og evige riket (kap 2)
06/02/2022

Nebukadnesars drøm i kapittel 2 er viktig for å forstå boka siden dette tas videre i kap 7-12. Drømmen forutsier at fire jordiske riker skal herske på jorden før Guds rike griper inn og knuser alle disse andre rikene.


Daniel (del 2): Trofasthet mot Gud i et annet rike (kap 1)
05/30/2022

Fire tenåringer gis høy status i Babylon, men likevel kan de ikke kjøpes. Hva er det som gjør at Daniel og vennene hans handler på denne måten?


Daniel (del 1): Gud styrer verdenshistorien for å opprette sitt evige rike (intro)
05/27/2022

Daniel er kjent fra søndagsskolen, men kap 7-12 er relativt ukjent for mange. For å forstå boka, og spesielt den siste halvdelen, er det nødvendig med en skikkelig intro hvor vi ser på hovedtemaer, oldtidshistorie og struktur.


Jesaja (del 9): Hvordan leve ut Guds vilje (kap 56-66)
05/24/2022

I denne siste delen har «Herrens tjener» plutselig blitt til «Herrens tjenere», som et resultat av frelsen i forrige del. Vi tar en liten stopp ved fasten i kap 58, før boka ender med det storslagne bildet av en ny himmel og en ny jord. https://youtu.be/eUvBoh_tG1U


Jesaja (del 8): Herrens tjener fullfører Guds plan (kap 49-55)
05/21/2022

I denne delen finner vi de tre andre «tjenersangene». I kap 49 skal Herrens tjener være et lys for folkeslagene, i kap 50 en lydig disippel. I kap 52 beskrives «evangeliet» som de gode nyhetene om at Gud er konge. Så kommer den veldig interessante fjerde tjenersangen om Herrens lidende tjener i kap 53 som […]


Jesaja (del 7): Gud har fortsatt kontrollen og gir håp (kap 40-48)
05/18/2022

Kap 40 åpner med trøst og et løfte om at eksilet skal ta slutt. I kap 41-47 kommer det en del hvor Gud settes opp mot de latterlige avgudene som mennesker lager selv. I kap 48 sier Jesaja at Gud nå skal gjøre noe nytt. Vi ser også på den første «tjenersangen» som kommer i […]


Jesaja (del 6): Hiskia stoler på Gud (2. test) (kap 36-39)
05/15/2022

Ahas og Hiskia settes opp som kontraster. Ahas satte sin lit til Assyria og ikke til Gud i kap 7, mens Hiskia gjør det motsatte her. Jerusalem blir dermed spart på mirakuløst vis. Vi ser også på mulige grunner til at disse kapitlene ikke er kronologiske, før vi tar en liten oppsummering av kap 1-39. […]


Jesaja (del 5): Ikke stol på Egypt (kap 28-35)
05/12/2022

Kap 28-33 fokuserer på at Israels ledere ønsker å inngå en allianse med Egypt for å få beskyttelse mot Assyria. Jesaja sier (igjen) at løsningen er å omvende seg og stole på Gud, ikke på Egypt. Kap 34-35 ser ut til å fungere som en oppsummering og konklusjon: Å stole på denne verden er å […]


Jesaja (del 4): Dom og håp for nasjonene (kap 13-27)
05/09/2022

Denne delen av boka består av domsord mot de andre nasjonene, og Jesaja tar dem for seg én etter én. Kap 13 handler om Babylon, så hvordan har noen vers der blitt tolket som at de omhandler Satans fall? I kap 24-27 oppsummeres alt i at hele verden skal dømmes. Ondskapen skal gjøres slutt på, […]